Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

BBC: Eurozone debt web: Who owes what to whom?

http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696

Δεν υπάρχουν σχόλια: