Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

FW: Μην διανοηθείς να πεις την λέξη πολιτικός. Μια εικόνα χίλιες λέξεις...