Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

FW: Dear Santa...

Dear Santa,
Please send me a baby brother.


[]

 
Santa wrote back:

"Send me your mother..."

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

FW: : Test!

 

How to tell if it's cold enough to put up the Christmas decorations: 

                               

 

- YEP!  IT IS!!

 

 

 

 

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

FW: Fw: ΝΕΟ ΣΟΥΞΕ "Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ"!!!

Καρδιά µε επιτόκιο
Ετήσιας προθεσµίας
Σου χάρισα κ µ'έßαλε
Σε λίστα ο "Τηρεσίας"

Μου έφαγες πιστωτικές
Prepaid,καταθέσεις
Εγώ όµως σε συγχώρεσα
Κι είχα καλές προθέσεις

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ REFRAIN)
Λογαριασµός είµ'ανοιχτός
Για σένανε µωρό µου
Γιατ'είµ'εγώ τραπεζικός
Κ εσύ τ'αφεντικό µου

Αµοι ßαία τα αισθήµατα
Για µάς τους δυο καρδιά µου
Σαν ακριßά κεφάλαια
Τα συναισθήµατά µου!

Το νέο σουξέ του Γεωργακόπουλου Παναγιώτη
Για την εκποµπή της Ανίτας Πάνια...